Nezaradené

Kampaň „Pomôžte nám pomáhať tým, ktorí si sami pomôcť nevedia“

Od 15. septembra do 15. októbra spúšťame kampaň na podporu Centra konkrétnej pomoci Femina. Kampaň nesie názov „Pomôžte nám pomáhať tým, ktorí si sami pomôcť nevedia“.

Vaším príspevkom nám pomôžete pomáhať nečakane tehotným matkám, aby sa aj vďaka našej pomoci rozhodli pre život, tiež ženám a rodinám, ktoré sa ocitli ťažkej životnej situácii, a ženám, ktoré zažívajú domáce násilie.

Od začiatku roka sme pomohli viac ako stovke klientiek, ktoré sa na nás obrátili. Pomohli sme odborným sociálnym, psychologickým a právnym poradenstvom. Pomáhali sme obetiam domáceho násilia, nečakane tehotným mladým ženám i rodinám, ktoré kvôli zlej finančnej situácii nemali ani na jedlo. Od darcov sme dostávali oblečenie, ktoré sme potom distribuovali našim klienkám. Okrem poradenstva sme takto robili aj konkrétnu pomoc, takže sa naša činnosť stala aj charitatívnou. Počas roka sme sa snažili robiť aj prevenciu, a to výučbou prirodzenej metódy plánovania rodičovstva, ktorá je najlepšou prevenciou pred neželaným tehotenstvom a tiež cestou kvalitných manželských vzťahov.  

Keďže v tomto roku nie sme podporení žiadnym príspevkom od štátu, hľadáme pomoc u darcov.

Aj vďaka Vášmu príspevku budeme môcť pokračovať v tejto činnosti. Príspevok môžete darovať na číslo účtu verejnej zbierky SK22 0900 0000 0051 1533 0109 s poznámkou pre prijímateľa: Femina 2021