Nezaradené

Centrum Femina oslavuje 6 rokov vzniku

1. decembra 2016 začala v rámci Fóra života fungovať poradňa Femina. Začínali sme v malých priestoroch na poliklinike v Leviciach. Odvtedy ubehlo 6 rokov. Za ten čas sme sa osamostatnili a teraz fungujeme ako samostatná nezisková organizácia. Pomoc ľuďom, ktorí si sami pomôcť nevedia, je stále našou hlavnou náplňou. Prioritne sa venujeme osamelým matkám s deťmi, ktoré opustil partner, ale aj rodinám v ťažkých životných situáciách. Ich počty sa zvýšili počas pandémie Covid 19, ale aj teraz, keď sme sa ocitli v dobe zdražovania. A tak sa rozrástla aj naša pomoc. Okrem materiálnej pomoci, ktorá zahŕňa pomoc so šatstvom, potravinami a drogériou, pomáhame aj sociálnym poradenstvom. Sociálnu službu máme zaregistrovanú v dvoch krajoch, a to v Nitrianskom a Banskobystrickom. Rozbehli sme spoluprácu s viacerými subjektmi, ako sú komunitné centrá, či obce a mestá. 

V rámci prevencie sa venujeme aj prednáškam pre žiakov a študentov, snúbencov aj manželov. Zúčastnili sme sa prednášky na Španej doline v Diecéznom centre Maják, kde sme hovorili o zodpovedných vzťahoch a zodpovednom rodičovstve. Na základe podnetov vznikol v rámci Centra konkrétnej pomoci Femina aj projekt Plánuj prirodzene, ktorý je stále v procese. Projekt sa venuje príprave videí, ktorých cieľom je pomôcť dostať oblasť prirodzených metód do pozornosti laikov a pokúsime sa cez tento projekt búrať rôzne mýty spojené s touto oblasťou. 

Máme za sebou aj dva letné tábory pre deti a mladých, na ktorých sa zúčastnilo 40 detí a staralo sa o nich spolu 14 animátorov.

Začíname mesiac, na konci ktorého budeme prežívať najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Spomeňte si na tých, ktorí prežívajú rôzne trápenia, strádania, keď život nejde podľa ich predstáv. Ak vám zahorí srdce pre dobrú vec, pozývame vás do spolupráce. Pomôžte spolu s nami tým, ktorí si pomôcť nevedia. Pridajte sa do tímu našich dobrovoľníkov a môžete zažiť ten krásny pocit pomoci ,ktorý prináša často viac potechy, ako zažíva obdarovaný. 

Všetky informácie o nás nájdete na www.centrumfemina.sk. Mgr. Anna Siekelová Centrum konkrétnej pomoci Femina n.o.