Nezaradené

Centrum konkrétnej pomoci Femina, n.o. spúšťa kampaň „Pomôžte nám pomáhať“.

Od 24. júna spúšťame kampaň na podporu Centra konkrétnej pomoci Femina, n.o.

Kampaň nesie názov „Pomôžte nám pomáhať“.

Všetci vnímame veľké zdražovanie a náročnú situáciu, v ktorej sa Slovensko nachádza. Dotýka sa to hlavne rodín, ktoré boli ešte pred zdražovaním na hranici chudoby a teraz sú už za hranicou… Naše Centrum má veľa takýchto žien, ktorým sa snažíme pomáhať. Žiaľ, aj naše kapacity sa dostávajú na hranicu. Boli sme podporení z VÚC, ale táto suma nepokryje chod Centra do konca roka; stačí len na pokrytie jednej pätiny nákladov. Písali sme projekty, ktoré nám buď neprešli alebo ešte stále neboli vyhodnotené, hoci je už skoro polka roka za nami.

Vaším príspevkom nám pomôžete pomáhať nečakane tehotným matkám, aby sa aj vďaka našej pomoci rozhodli pre život, tiež ženám a rodinám, ktoré sa ocitli ťažkej životnej situácii, a ženám, ktoré zažívajú domáce násilie.

Od začiatku nášho fungovania sme pomohli skoro dvom stovkám klientiek, ktoré sa na nás obrátili. Pomohli sme odborným sociálnym, psychologickým a právnym poradenstvom. Pomáhali sme obetiam domáceho násilia, nečakane tehotným mladým ženám i rodinám, ktoré kvôli zlej finančnej situácii nemali ani na jedlo. Od darcov sme dostávali oblečenie, ktoré sme potom distribuovali našim klientom a klientkám. Okrem poradenstva sme takto robili aj konkrétnu pomoc, takže sa naša činnosť stala aj charitatívnou. Počas roka sme sa snažili robiť aj prevenciu, a to výučbou prirodzenej metódy plánovania rodičovstva, ktorá je najlepšou prevenciou pred neželaným tehotenstvom a tiež cestou kvalitných manželských vzťahov. Máme za sebou a pred sebou prednášky na školách a prednášky pre dospelých. Aj vďaka Vášmu príspevku budeme môcť pokračovať v tejto činnosti. Príspevky môžete poukázať na https://www.dakujeme.sk/organizacia/850/, alebo na účet, ktorý nájdete na našej stránke: www.centrumfemina.sk