Nový stan na letné aktivity

Posted Posted in Nezaradené

Je tu leto a my sa zúčastňujeme rôznych akcií. Čo nám chýbalo, bol vlastný stan. Potešili sme sa, sponzorskému daru firmy Expodom.sk, ktorá nám darovala nožnicový párty stan s rozmermi 3 x 4,5m. Tento stan môžeme využívať aj pri aktivitách v rámci podujatí, kde budeme môcť odprezentovať našu prácu, ktorá sa venuje nie len pomoci ženám a rodinám […]

Ako hovoriť s deťmi o sexualite?

Posted Posted in Nezaradené

Centrum konkrétnej pomoci Femina n.o. v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Banskobystrickej diecézy, organizuje odborné semináre, ktoré majú pomôcť predovšetkým učiteľom náboženstva(katechétom a kňazom) a rodičom žiakov a študentov II. stupňa ZŠ a SŠ zorientovať sa v témach v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu, alebo teraz po novom v rámci sexuálnej a vzťahovej výchovy, ktorá už vo viacerých […]

Centrum Femina oslavuje 6 rokov vzniku

Posted Posted in Nezaradené

1. decembra 2016 začala v rámci Fóra života fungovať poradňa Femina. Začínali sme v malých priestoroch na poliklinike v Leviciach. Odvtedy ubehlo 6 rokov. Za ten čas sme sa osamostatnili a teraz fungujeme ako samostatná nezisková organizácia. Pomoc ľuďom, ktorí si sami pomôcť nevedia, je stále našou hlavnou náplňou. Prioritne sa venujeme osamelým matkám s […]

Centrum konkrétnej pomoci Femina, n.o. spúšťa kampaň „Pomôžte nám pomáhať“.

Posted Posted in Nezaradené

Od 24. júna spúšťame kampaň na podporu Centra konkrétnej pomoci Femina, n.o. Kampaň nesie názov „Pomôžte nám pomáhať“. Všetci vnímame veľké zdražovanie a náročnú situáciu, v ktorej sa Slovensko nachádza. Dotýka sa to hlavne rodín, ktoré boli ešte pred zdražovaním na hranici chudoby a teraz sú už za hranicou… Naše Centrum má veľa takýchto žien, ktorým sa snažíme […]

Nový projekt Plánuj prirodzene pomáha manželským párom

Posted Posted in Nezaradené

Rozbieha sa nový projekt Plánuj prirodzene, ktorý sa uskutočňuje pod záštitou otca arcibiskupa Cyrila Vasiľa, predsedu Rady pre rodinu KBS a Centra konkrétnej pomoci FEMINA. Hlavným dôvodom vzniku projektu bola najmä túžba pomôcť manželským párom v oblasti prirodzených metód plánovania rodičovstva (PPR).  Janka Fedešová Lakomčíková,  koordinátorka projektu vysvetľuje: “Projekt PLÁNUJ PRIRODZENE je projektom o prirodzených […]

Centrum konkrétnej pomoci FEMINA, n.o., oslavuje prvý rok svojho pôsobenia

Posted Posted in Nezaradené

Levice, 3. február 2022 – Pred rokom, 27. januára 2021, začalo pôsobiť Centrum konkrétnej pomoci FEMINA ako nezisková organizácia. Svojou činnosťou je známe už od roku 2016, kde pracovalo pod zastrešením Fóra života, o.z.  Za prvý rok svojho pôsobenia ako n.o. pomohlo cez 208 rodinám odkázaným na pomoc. Anna Siekelová, riaditeľka Centra konkrétnej pomoci (CKP) […]

Čas Vianoc

Posted Posted in Nezaradené

Čas Vianoc, čas, keď by sme sa mali zastaviť a pouvažovať, byť vnímavejší a citlivejší. Uvedomiť si, začo máme byť vďační a ako tú vďačnosť životu prejaviť.V našom Centre máme vždy na konci roka najviac práce, lebo chceme pomôcť čo najväčšiemu počtuklientov. Dávali sme si deadline, dokedy máme čo urobiť, stihnúť, vybaviť.Medzi všetkým tým ,čo sme robili, poslali sme […]

Centrum konkrétnej pomoci Femina pomáha už 5 rokov!

Posted Posted in Nezaradené

Projekt Femina dnes oslavuje 5 rokov. Občianske združenie Fórum života dňa 1. 12. 2016 otvorilo v budove Nemocnice Levice Centrum konkrétnej pomoci Femina. Po Poradni Alexis, ktorá pomáha neplánovane tehotným ženám a dievčatám a po projekte Zachráňme životy, ktoré podporuje matky, ktoré sa rozhodli priviesť na svet napriek nepriaznivej životnej situácie je projekt Femina ďalšou, […]

Kampaň „Pomôžte nám pomáhať tým, ktorí si sami pomôcť nevedia“

Posted Posted in Nezaradené

Od 15. septembra do 15. októbra spúšťame kampaň na podporu Centra konkrétnej pomoci Femina. Kampaň nesie názov „Pomôžte nám pomáhať tým, ktorí si sami pomôcť nevedia“. Vaším príspevkom nám pomôžete pomáhať nečakane tehotným matkám, aby sa aj vďaka našej pomoci rozhodli pre život, tiež ženám a rodinám, ktoré sa ocitli ťažkej životnej situácii, a ženám, ktoré […]