Nezaradené

Ako hovoriť s deťmi o sexualite?

Centrum konkrétnej pomoci Femina n.o. v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Banskobystrickej diecézy, organizuje odborné semináre, ktoré majú pomôcť predovšetkým učiteľom náboženstva
(katechétom a kňazom) a rodičom žiakov a študentov II. stupňa ZŠ a SŠ zorientovať sa v témach v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu, alebo teraz po novom v rámci sexuálnej a vzťahovej výchovy, ktorá už vo viacerých školách funguje. Cieľom prednášok je nadobudnúť nové, aktuálne vedomosti od odborníkov na danú oblasť a spôsob ako danú tému odkomunikovať žiakom a študentom vo vyučovacom procese pre učiteľov na hodinách náboženstva a v domácom prostredí pre rodičov, v rodine.

Prvý seminár na tému Pornografia sa uskutoční v sobotu 14.10.2023 o 13.30h. v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici. Lektorovať ho bude Lívia Halmkan, riaditeľka neziskovej organizácie Tlakový hrniec.

Na november je pripravená téma: Internet a jeho hrozby, ktorú odprezentuje PhDr. Marek Madro, psychológ a zakladateľ internetovej poradne pre mladých IPčko. Seminár sa uskutoční 18.11.2023 o 13.30h. v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici.

Ďalšie témy budú:
December: Predchádzanie sexuálneho zneužitia
Január: Identita muža a ženy
Február: Potrat a neželané tehotenstvo
Marec: Poznanie a prijatie svojho tela
Apríl: Surogátne materstvo a umelé oplodnenie
Máj: Závislosti u mladých
Jún: Vzťahová výchova

Semináre sa uskutočnia raz mesačne v sobotu. Trvanie seminára sa
predpokladá na cca 3 hodiny. V rámci seminára budú k dispozícii
materiály k téme a diskusia.
Na každý seminár je potrebné sa prihlásiť na mailovej adrese
projektpp@centrumfemina.sk
Podrobné informácie k jednotlivým seminárom zašleme po prihlásení.