FEMINA, n.o.

Keď život nejde podľa predstáv.

Pomoc ženám a dievčatám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Si nečakane tehotná?
Si obeť diskriminácie alebo násilia? Poznáš takú osobu a chceš jej pomôcť?
Prežívaš krízu v rodine?
Si v sociálnej núdzi? Máš nedostatok potravín, šatstva alebo nemáš kde bývať?

FEMINA – Centrum konkrétnej pomoci je tu pre to, aby sme ti pomohli zorientovať sa v tvojej situácii s tým, že ti pomôžeme pochopiť, kde sa nachádzaš a zároveň, aké sú možnosti riešenia tvojej situácie.

Spôsob riešenia neurčujeme my, ale vyberieš si sama/sám.

Naše hodnoty

Centrum Femina Hodnoty Odbornosť

Odbornosť

Spolupracujeme s odborníkmi z oblasti práva, psychológie, gynekológie

Centrum Femina Hodnoty Úcta a rešpekt

Úcta a rešpekt

Pomáhame bez ohľadu na tvoju sociálnu alebo ekonomickú situáciu

Centrum Femina Hodnoty Diskrétnosť

Diskrétnosť

Poskytnuté poradenstvo môže byť aj anonymné

Centrum Femina Hodnoty Ochrana života

Ochrana života

Od počatia až po prirodzenú smrť

Otázky a odpovede

Nie, naše poradenstvo je bezplatné.

Môžeš nás kontaktovať mailom, telefonicky alebo prostredníctvom facebooku.

Snažíme sa pomáhať ženám i rodinám z celého Slovenska.

Podpora

Hľadáme dobrovoľníkov z radov psychológov, gynekológov, psychiatrov a právnikov.

Pomôcť nám však môžete aj inak:
roznášaním našich propagačných materiálov,
finančným príspevkom na číslo účtu SK22 0900 0000 0051 1533 0109 so správou pre prijímateľa PRIATELIA FEMINY

Klub podporovateľov Feminy – prihlásiť sa môžete mailom: kancelaria@centrumfemina.sk, kde dostanete viac informácií.

Možnosti podpory:

    • pravidelným mesačným príspevkom v ľubovoľnej sume na horeuvedené číslo účtu
    • modlitbou za dielo Feminy a jej klientky

Kontakty

Riaditeľka 

Mgr. Anna Siekelová

adresa: SNP 19, 934 01 Levice

e-mail: riaditelka@centrumfemina.sk

 

 

Pracovníčka prvého kontaktu

Bc. Kristína Gímešová

adresa: SNP 19, 934 01 Levice

telefón: 0903 983 983

e-mail: kancelaria@centrumfemina.sk

Sme tu pre teba

PON-PIA: HOMEOFFICE 9:00-17:00

práca v teréne: podľa potreby

Číslo bankového úču:  SK57 0900 0000 0051 7702 6620

Spolupracujúce subjekty

Poradkyňa Ing. Zuzana Gajdošová
adresa: Strojárska 524/6, 069 01 Snina
telefón: 0910 842 457
e-mail: feminasv@forumzivota.sk

Poradkyňa Mgr. Emília Psárová
telefón: 0903 982 977
e-mail: feminapo@forumzivota.sk

Spoznaj ďalšie projekty Fóra života

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu: FEMINA
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: 12.2018-11.2021