Femina informuje

Aktivity Centra konkétnej pomoci Femina Levice

27.1.2021 sme vznikli ako nová nezisková organizácia, odvtedy do 30.4.2021 sme v Centre konkrétnej pomoci Femina pomohli 84 klientom. Riešili sme problémy s bývaním, nečakaným tehotenstvom, ale aj vážne problémy kvôli zlej finančnej situácii v rodinách. Tiež  sme pomohli ženám, ktoré si prechádzali domácim násilím.

Máme rozbehnutú intenzívnu spoluprácu s Poradňou Alexis, kde pomáhame klientkám, ktoré sa rozhodli nechať si dieťatko. Týmto budúcim mamičkám pomáhame zabezpečiť kompletnú výbavu aj dovozom k nej domov. Prostredníctvom našich darcov týmto mamičkám pomáhame aj nákupom plienok.

Počas tohto pandemického času vyvstala v mnohých rodinách potreba potravinovej pomoci. Nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou AGROMAČAJ, ktorá nám v pravidelných intervaloch daruje zeleninu. Vďaka ďalším dobrovoľníkom ju dokážeme distribuovať rodinám po okolí, dokonca im ju priamo doviezť.

Takisto sa venujeme pomoci rodinám prostredníctvom darovania oblečenia. Poväčšine sa nájdu darcovia (napríklad cez sociálne siete), ktorí nám oblečenie darujú a my ho ďalej distribuujme klientom.

V neposlednom rade sa u vás uchádzame o finančnú pomoc, ktorú naše Centrum konkrétnej pomoci potrebuje na samotnú prevádzku. Podporiť nás môžete na čísle účtu SK2209000000005115330109, do poznámky prosím uveďte Femina, n.o. Ďakujeme!

Mgr. Anna Siekelová