Príbehy

FEMINA sprostredkovala získanie peňazí na strechu

FEMINA sprostredkovala získanie peňazí na stavbu

Inšpirované skutočným príbehom so zreteľom na zachovanie anonymity a súkromia osôb a rodín, ktorým pomáhame. Preto niektoré skutočnosti (meno, okolnosti) sú upravené a fotografia je ilustračná. Avšak konkrétna pomoc pracovníčok FEMINY plne zodpovedá skutočnosti.

Dobre je človeku, keď mu slúži zdravie. Dokáže pracovať, ľahšie sa postará o rodinu, o deti. Žiaľ, nie je to náš prípad. S milovaným manželom, pre ktorého som Haničkou, máme spolu deväť detí. Pre niekoho možno príliš veľa, my sme však za ne vďační. Žijeme skromne, inak sa nedá. Obaja žiaľ máme vážne zdravotné problémy, manžel poberá invalidný dôchodok. Jeho dôchodok, môj príjem v nezamestnanosti, a rodinné prídavky tvoria náš rodinný rozpočet. Nie je to veľa, sme radi, že máme čo jesť. Horšie je však, keď sa stane niečo nepredvídané, čo potrebuje väčšie investície. Nedávno sa nám podarilo presťahovať do rodičovského domu. Zatekala tam však strecha. Zatuchnuté šatstvo, plesnivé múry, voda v elektrických rozvodoch. Boli sme vďační za dom, avšak podmienky boli ozaj bojové. Bolo mi ľúto detí. Nie je dobré, aby dýchali pleseň. Peniaze nazvyš na opravu nebolo. Nevedela som, čo robiť. Prišlo mi to nespravodlivé. Pracovali sme ako vyučení vo svojich odboroch, ale po prepustení sa nám nepodarilo zamestnať. A teraz, so zdravotnými obmedzeniami je to o to náročnejšie. Som rada, že pracuje najstaršia 23-ročná dcéra napriek svojmu telesnému handikepu. Snaží sa pomáhať ako vie.

Raz mi jedna kamarátka poradila obrátiť sa na Centrum konkrétnej pomoci FEMINA. Povedala som im o našom probléme. Bola som veľmi milo prekvapená. Vypočuli nás. Nepohoršovali sa nad nami. Žiadne odsúdenie. Poprosili nás, aby sme skúsili spraviť rozpočet, koľko by nová strecha stála. S manželom sme dlho sedeli, písali a rátali. Keď sme prišli k výsledku, dali sme vedieť pracovníčke vo FEMINA. Pre náš prípad zorganizovali zbierku cez portál www.dakujeme.sk. Aj keď sa nepodarilo vyzbierať toľko, koľko sme pôvodne potrebovali, stačilo to na základnú opravu. Nezateká nám. Nebojím sa plesní. A deti majú voňavé prádlo.

Som veľmi rada, že som neváhala a počúvla moju kamarátku a kontaktovala Centrum FEMINA.  Určite to budem odporúčať aj ďalej. Vďaka ich pomoci žijeme lepší život. Ďakujeme!

Femina pomohla: 

  • sprostredkovať finančnú pomoc na opravu strechy.